język polskijęzyk angielskijęzyk niemiecki
Piątek 14.06.2024 - 4.0760 (1 USD) | 4.3581 (1 EUR) | 4.5690 (1 CHF)

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Czy możliwe jest zawarcie transakcji, jeśli chodzi o mieszkanie obciążone hipoteką w banku? Odpowiedź na to pytanie
brzmi – tak, sprzedaż nieruchomości z kredytem jest dozwolona. Konieczne jest jednak staranne dopełnienie wszelkich
formalności, aby mieć pewność, że cały proces odbył się w sposób bezpieczny dla obydwu stron. O czym trzeba więc
pamiętać zawierając transakcję dotyczącą obiektu z hipoteką? Informacje na temat tej procedury prezentujemy
w poniższym wpisie – zapraszamy zatem do jego przeczytania.

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z kredytem?
Kwestia ta regulowana jest przez odpowiednie zapisy prawne, które określają prawa i obowiązki w tym zakresie. Wbrew
pozorom procedura ta nie jest szczególnie skomplikowana ani wymagająca, transakcja wygląda bardzo podobnie, jak
w standardowym przypadku, bez kredytu. Posiadanie zobowiązania finansowego wobec banku nie wyklucza bowiem
możliwości swobodnego dysponowania nabytą nieruchomością - można ją wynająć, a także sprzedać. Należy jednak
pamiętać o niezbędnych do tego celu formalnościach i dokumentach.

Przede wszystkim konieczne jest jasne i precyzyjne określenie warunków transakcji. Zawarcie umowy przeniesienia
własności musi odbyć się w kancelarii notarialnej i zostać odpowiednio poświadczone. Nie są to jednak jedyne wymogi,
jakie trzeba spełnić w ramach tej procedury.

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości z kredytem
Przed zawarciem transakcji właściciel mieszkania lub domu musi uzyskać zgodę ze strony banku na wykreślenie hipoteki
po dokonaniu spłaty zobowiązania. Ważność takiej promesy wynosi 30 dni, w trakcie których należy dopełnić pozostałe
formalności związane z zawieraną transakcją.

Ponadto do sprzedaży mimo kredytu niezbędny jest akt własności, a także numer księgi wieczystej. Dodatkowo osoba
kupująca może zwrócić się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu do spółdzielni
lub wspólnoty oraz o wymeldowaniu wszystkich dotychczasowych mieszkańców. Opcjonalnie może też zażądać
dokumentu, który potwierdzi brak zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i podatku od nieruchomości.
Procedura sprzedaży mieszkania z hipoteką

W pierwszej kolejności trzeba udać się do banku i uzyskać zaświadczenie o obecnym saldzie zadłużenia z tytułu kredytu.
Warto też upewnić się jak wygląda kwestia ewentualnej prowizji ze strony instytucji związanej ze wcześniejszą spłatą
zobowiązania finansowego.

Następnie trzeba pozyskać promesę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po uregulowaniu należności. W dalszej
kolejności podpisywany jest akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości.

Po spłacie zobowiązań należy uzyskać list mazalny, w którym znajdzie się zgoda na wykreślenie hipoteki. Dokument ten
przekazywany jest nabywcy jako dopełnienie procedury sprzedaży.

Transakcje związane z nieruchomościami obciążonymi kredytem są więc jak najbardziej możliwe. Konieczne jest jednak
dostarczenie właściwych dokumentów i dopełnienie odpowiednich formalności zarówno z nabywcą, jak i bankiem,
w którym zostało zaciągnięte zobowiązanie w postaci hipoteki.


Jesteś zainteresowany sprzedażą mieszkania z kredytem? Zadzwoń do nas i skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

Obraz autorstwa ijeab na Freepik

galeria zdjęć

Zamieszkaj na zaciszu Goleniowa nad rzeką