Niedziela 22.05.2022 - 4.3832 (1 USD) | 4.6366 (1 EUR) | 4.5061 (1 CHF) | 5.4735 (1 GBP)

Podwyżka Podwyżka stóp procentowych w listopadzie 2021

Kredytobiorcy z niepokojem przyjmują decyzje Narodowego Banku Polskiego w sprawie stóp procentowych. W związku z
rekordową inflacją oraz ogólnym kryzysem wynikającym z pandemii, mamy obecnie do czynienia z podwyżkami
o bezpośrednim wpływie na wartość złotego, a co za tym idzie, wysokość rat pożyczek oraz kredytów. To właśnie
spłacający miesięczne należności najsilniej odczują ekonomiczne zmiany, które, jeśli wierzyć ekspertom, jeszcze się nie
zakończyły.

Podnoszenie stóp procentowych: na czym polega?
Stopą procentową nazywamy wartość pieniądza, jaką posiada w trakcie pożyczania. Pojęcie to dotyczy również
stabilności waluty krajowej, co przekłada się na pojęcia inflacji (wzrastania przeciętnego poziomu cen) lub deflacji
(obniżania przeciętnego poziomu cen). Dlatego odpowiednie instytucje finansowe powinny dbać o to, aby stopy
procentowe były jak najstabilniejsze.

Podniesienie stóp procentowych służy temu, aby zwiększyć wartość osłabionej waluty, a tym samym zapobiec rośnięciu
cen. Ma to jednak bezpośredni wpływ na raty kredytów, które są wyższe niż przed pożyczeniem pieniędzy od banku.
Właśnie z tego względu wszelkie zmiany w tym obrębie są tak niepokojące dla osób, które spłacają raty pożyczek
gotówkowych, kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych lub debety na kartach płatniczych.

Co podwyżka stóp procentowych oznacza dla kredytobiorców?
Decyzje Narodowego Banku Polskiego w kwestii stóp procentowych przekładają się na wysokość rat kredytów płaconych
w złotówkach. Podwyżki obejmują każdego, kto pożyczył pieniądze od banku – czy to w formie pożyczki gotówkowej czy
kredytu hipotecznego. Zmiany te nie będą odczuwalne od razu i nie w ten sam sposób. Wzrost comiesięcznego
zobowiązania możemy odczuć dopiero po jakimś czasie. To zależy od tego, jak często banki aktualizują wysokość
kredytów i pożyczek. Nieco lepiej z wyższą ratą powinni poradzić sobie także kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na
oprocentowanie zmienne. Prognozy ekonomistów sugerują, że przy obecnej sytuacji rata kredytu może wzrosnąć o ok.
100-150 zł.

Czy szykują się kolejne zmiany?
Sytuacja stóp procentowych w Polsce wciąż nie została ujednolicona. Po już zatwierdzonych zmianach obowiązujących
od 4 listopada 2021 roku mogą pojawić się kolejne (eksperci sugerują, że nastąpi to jeszcze w tym lub na początku
przyszłego roku). Wpływ będzie miał na to m.in. poziom inflacji w Polsce oraz stosunek złotego do walut światowych. W
związku z decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski raty kredytów podniosą się o kolejne, tym razem
większe kwoty - podwyżki mogą sięgać nawet ok. 200 zł. Warto śledzić najnowsze doniesienia i trzymać rękę na pulsie.
Kredyt hipoteczny w dobie podwyżki stóp procentowych

Wszystkie te decyzje - zarówno już podjęte, jak i przyszłe – nie powinny odwodzić od wzięcia kredytu hipotecznego.
Przemawia za tym fakt, że ceny nieruchomości utrzymują się na stabilnym poziomie. Ponadto banki wciąż chętnie
udzielają kredytów. W razie wątpliwości zawsze można skorzystać z usług doradcy kredytowego lub poprosić o wsparcie
dewelopera, który jest w stanie znaleźć najkorzystniejszą ofertę na rynku i dopasować ją do indywidualnych potrzeb oraz
możliwości finansowych.

galeria zdjęć

Zamieszkaj na zaciszu Goleniowa nad rzeką