język polskijęzyk angielskijęzyk niemiecki
Sobota 25.05.2024 - 3.9376 (1 USD) | 4.2624 (1 EUR) | 4.3039 (1 CHF)

Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kto musi je posiadać?

Zarządcy budynków, a także właściciele domów i nieruchomości zobowiązani są do dysponowania pewnego rodzaju dokumentem, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Czym jest i kto musi je posiadać? Czego dotyczy i co grozi za jego brak? Jak dane znajdują się w treści? Odpowiedzi na te pytania i inne istotne informacje prezentujemy w poniższym artykule. Zapraszamy do przeczytania tekstu poświęconego tego rodzaju dokumentom.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości – co to jest?

Jest to dokument, w którym przedstawione są informacje dotyczące zapotrzebowania danej nieruchomości na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, chłodzenia oraz przygotowywania ciepłej wody. W takim świadectwie charakterystyki można też znaleźć zalecenia na temat poprawy efektywności energetycznej budynku. Może to pomóc w zmniejszeniu zapotrzebowania na prąd, co przyniesie zalety m.in. pod względem ekologicznym. W treści powinny znaleźć się informacje na temat konkretnej nieruchomości takie jak:
• adres,
• rodzaj i przeznaczenie budynku,
• rok oddania do użytku,
• chłodzona lub ogrzewana powierzchnia pomieszczeń,
• całkowita powierzchnia użytkowa,
• metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej.


Kto powinien dysponować świadectwem charakterystyki energetycznej?

Dokument ten jest obowiązkowy przy sprzedaży, jak również wynajmie nieruchomości. Zarządcy budynków, a także właściciele domów i mieszkań przekazują świadectwo charakterystyki energetycznej najemcom bądź nabywcom. Inwestorzy muszą je załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Wystawienie tego dokumentu może zlecić właściciel lub zarządca danej nieruchomości, inwestor, a także osoba posiadająca własnościowe lub lokatorskie prawo spółdzielcze do lokalu. Nie jest on wymagany w przypadku nieruchomości przeznaczonych na użytek własny.

Co grozi za brak świadectwa efektywności energetycznej?

Brak tego dokumentu może być związany z karą grzywną w wysokości nawet 5000 zł. Warto więc dopełnić obowiązek i uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej. Koszt dokumentu uwzględnia wielkość danego budynku, rodzaj instalacji wewnętrznych i sporządzoną do tej pory dokumentację techniczną. Istotną kwestią jest także lokalizacja nieruchomości - czy jest to duże miasto, czy niewielka miejscowość. Liczy się również rodzaj lokalu – dokument dla mieszkania będzie kosztować około 400 zł, a dla domu wartość ta może wynieść nawet 500 zł. W przypadku budynków wielorodzinnych za świadectwo charakterystyki trzeba zapłacić około 1000 zł.

Co trzeba wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej?

Dokument ten może być sporządzony w formie papierowej. Wówczas należy umieścić na nim numer nadawany przez centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, a także podpis uprawnionej osoby. Świadectwo może też mieć formę elektroniczną. W takim przypadku również niezbędny jest specjalny numer identyfikacyjny oraz podpis – elektroniczny, zaufany lub osobisty osoby uprawnionej.
Obowiązek sporządzania tego dokumentu związany jest z ideą upowszechniania budownictwa cechującego się efektywnością energetyczną. Pomaga to również w rozwoju świadomości na temat rozwiązań pozwalających obniżyć koszty energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

galeria zdjęć

Zamieszkaj na zaciszu Goleniowa nad rzeką